thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

กิจกรรมสมาคมฯ

19พ.ค.

เข้าร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของสถานทูตนิวซีแลนด์

10:00 - 12:00บ้านพักเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย
15มี.ค.

TIECA เข้าร่วมงาน Special Workshop with BUILA and cocktail reception for educational agents

16:00 - 17:00โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
14มี.ค.

Advantage Austria Thailand, Austrian Embassy – Commercial Section

17:00 - 17:00Advantage Austria Thailand, Austrian Embassy – Commercial Section
13มี.ค.

TIECA with Study Gold Coast, Australia

09:00 - 10:30ออฟฟิตสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
25ม.ค.

กิจกรรมเสริมด้านวิชาชีพแนะแนว

  • อมรมดูงานต่างประเทศ
  • พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่แนะแนว

กิจกรรมด้านวิชาการ

  • นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ
  • แนะแนวการศึกษาต่อนอกสถานที่

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

สมาคมฯ ช่วยเหลือสังคมดังนี้ช่วยเหลือในการจัดหาทุนการศึกษา

TIECA's ACTIVITIES

กิจกรรมเสริมด้านวิชาชีพแนะแนว

พัฒนาบุคลากร

เจ้าหน้าที่แนะแนว ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดของวิชาชีพนี้ สมาคมฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แนะแนวของบริษัทสมาชิกขึ้นเป็นประจำ โดยได้รับความช่วยเหลือและร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานการศึกษา สถานฑูต และหน่วยงานด้านวีซ่าของประเทศต่างๆ เป็นอย่างดี

อมรมดูงานต่างประเทศ

ในแต่ละปีสมาคมฯ จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ ไปเยี่ยมชมโรงเรียน สถาบันวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเสริมความรู้ รับทราบความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ นำความรู้ข้อมูลทที่ทันสมัยเหล่านี้กลับมาเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปเรียนในการเยี่ยมชมสถาบันแต่ละครั้ง

TIECA's ACTIVITIES

กิจกรรมด้านวิชาการ

นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ

ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้สนใจและนักเรียนได้พบกับตัวแทนจากสถาบันโดยตรง เริ่มจากปี 2540 เป็นปีแรก สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมงานมาจากประเทศต่างๆ อาทิ อเมริกา อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฯลฯ นอกจากนิทรรศการที่จัดขึ้นเอง สมาคมฯ ยังร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานการศึกษาของประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดาที่จัดเป็นประจำทุกปี

แนะแนวการศึกษาต่อนอกสถานที่

การแนะแนวนอกสถานที่เป็นบริการชุมชนที่สมาคมฯ ได้จัดทำตามคำเชิญของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ในหลายๆ โอกาสสมาชิกสมาคมฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อร่วมงานวิชาการ และแนะแนวการศึกษาต่อ ตามคำเชิญของสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด เช่นในปี 2544 สมาคมฯ ได้ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2545 ร่วมงานแนะแนวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสยาม

TIECA's ACTIVITIES

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาชีพ และวิชาการที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว สมาคมฯ ยังถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องมีส่วนคืนประโยชน์กลับไปยังสังคม ในปี 2544/45 สมาคมฯ ช่วยเหลือสังคมดังนี้ช่วยเหลือในการจัดหาทุนการศึกษาให้กับ “โครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”บริจาคเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาท) ให้แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา (The Education for Development Foundation)มอบทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 3 ทุนให้ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดนักเรียนเพื่อรับทุนปี 2545 เข้าร่วมงาน “ปฏิรูปการศึกษาก้าวหน้าสู่ปีที่ 3” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมอบทุนการศึกษา (TESOL) ให้ครู-อาจารย์ จำนวน 3 ทุน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุน

This site is registered on wpml.org as a development site.