thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
TIECA Member

Become Member

ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ

สิทธิประโยชน์สุดพิเศษสำหรับสมาชิกเทียก้า ที่คุณจะได้รับ รวมทั้งสมาคมฯ ยังเป็นแหล่งรวมข้อมูลสมาชิกที่มีธุรกิจที่หลากหลาย สามารถเชื่อมต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้กับทางสมาชิกได้ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอธุรกิจของตนเองหากต้องการให้สมาชิกอื่นๆ ช่วยทำการตลาด

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ได้มีโอกาสเจอเพื่อนเอเจ้นท์มากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้

ได้มีโอกาสเจอเพื่อนเอเจ้นท์มากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และประสบการณ์ในการสายงานเดียวกัน

มีโอกาสพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่าน Training (TCEC program)

ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โดยทางสมาคมมีจัด Training (TCEC program) สมาชิกใหม่ ตั้งแต่ปี 2023 สามารถอบรมได้ฟรี 1 ท่าน พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังสอบผ่าน

ใช้ห้องประชุมของสมาคมได้ฟรี ในวันและเวลาทำการของสมาคมฯ

สามารถขอใช้ห้องประชุมของสมาคมได้ฟรี ในวันและเวลาทำการของสมาคมฯ หรือจัดสัมมนา, pre departure, workshop ครั้งละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารว่าง ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) 

สามารถขอทำบัตร APEC Card ได้

กรรมการของบริษัท ทีเป็นสมาชิกของทางสมาคม สามารถขอทำบัตร APEC Card ได้ ซึ่ง APEC card เราสามารถใช้เข้าได้เดินทางได้ในหลายประเทศ โดยไม่ต้องใช้ visa ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://shorturl.at/lKRY0

สิทธิประโยชน์ของ TCC Connect ของหอการค้าไทย

สิทธิประโยชน์ของ TCC Connect ของหอการค้าไทย (ส่วนลดต่างๆ ได้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเพิ่มเติม)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน TIECA Fair

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน TIECA Fair (มีค่าแนะนำหากเชิญสถาบันเข้าร่วมงาน,ได้สิทธินั่งบูธที่เชิญมา, ได้ข้อมูลลูกค้าที่มาคุยที่บูธไปตามต่อ)

ร่วมทริป (Outing Trip) ประจำปีได้ฟรี 1 ท่านต่อบริษัท

หากสมาคมฯ มีการจัดทริป (Outing Trip) สมาชิกไปร่วมทริปได้ฟรี 1 ท่านต่อบริษัท

ได้สิทธิพิเศษจาก Connection ที่สมาคมฯ มีอยู่

ได้สิทธิพิเศษจาก Connection ที่สมาคมฯ มีอยู่ อาทิ โปรโมชั่นของสถาบันการเงิน สายการบิน ประกันการเดินทาง และอื่นๆ ที่ทางบริษัทต่างๆ มอบให้สมาชิกสมาคมฯ

สามารถนำ logo ของสมาคมไปติดบนนามบัตรหรือติดบน website ของเอเจ้นท์ ได้

สามารถนำ logo ของสมาคมไปติดบนนามบัตร หรือติดบน website ของเอเจ้นท์ ได้ และทางสมาคมจะนำข้อมูลของเอเจ้นท์ ขึ้นไว้กับทางบน web ของสมาคมเช่นกัน

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ ดาวน์โหลดข้อกำหนดสมาคมฯ

TIECA Contact Info

Thai International Education Consultants Association

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

(+662) 642-6114
info@tieca.org

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Become our Members

เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

จดทะเบียนการค้าในรูปแบบบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้สมัครจะต้องจดทะเบียนการค้าในรูปแบบบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (มีหนังสือรับรองบริษัท หรือ หจก) มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัทระบุ ว่าทำหรือให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

มีสมาชิกของสมาคมฯ ให้การรับรอง

มีสมาชิกของสมาคมฯ ให้การรับรองบริษัทของผู้สมัคร จำนวนสองบริษัทของสมาชิกสมาคมฯ

ค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี

ค่าแรกเข้า 20,000 บาท และค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี ปีละ 8,000 บาท (ทั้งสองรายการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Contact TIECA

คุณนพวรรณ จำปาเงิน

ผู้จัดการสมาคมฯ

Office: +66 (0) 2 642 6114 

Mobile: + 66 (0) 6 2554 6676 and + 66 (0) 9 1725 0848

  info@tieca.org

LINE ID: tiecathailand, WhatApp +66625546676

503/30 เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Leave us your messages

and we will get back to you.

    SUPPORTED BY

    This site is registered on wpml.org as a development site.