thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
มาตรฐานของสมาคมฯ

มาตรฐานของสมาคมฯ

มาตรฐานของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) ภายใต้สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

  • จัดประชุมกรรมการไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/ปี จัดประชุมสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี และจัดประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง
  • จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้สนใจและนักเรียนได้พบกับตัวแทนจากสถาบันและสมาชิกสมาคมฯโดยตรง
  • จัดทำคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศต่าง ๆ โดยแจกจ่ายให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจทั้วไป และจัดส่งให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และสมาชิก
  • ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศนอกสถานที่ โดยจัดส่งวิทยากร (สมาชิกสมาคมฯ) ไปบรรยายให้สถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
  • ร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และสมาชิกกับสำนักงาน ก.พ. ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ แคนาดา และบริติซ เคานซิล
  • จัดทำ TIECA E-news Letter เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ให้ผู้สนใจศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  • สมาชิกสมาคมฯ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ในต่างประเทศ โดยการประสานงานระหว่างนักศึกษา สถาบัน และผู้ปกครอง
  • จัดอบรมดูงานต่างประเทศได้กับสมาชิกสมาคมฯ เป็นประจำทุกปี เพี่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันต่าง ๆ ให้มากขึ้น
  • จัดฝึกอบรมระบบข้อมูล และการบริการ ให้แก่เจ้าหน้าที่แนะแนวของบริษัทสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและเพิ่มมาตรฐานในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสถานทูตของประเทศต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

TIECA Contact Info

Thai International Education Consultants Association

503/30 อาคารเค.เอส.แอล. ชั้น 18 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

(+662) 642-6114
info@tieca.org

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Become our Members

Join TIECA STUDY ABROAD FAIR 2023
4th November 2023
พบกัน โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (ชั้น M)

BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (ทางออก 4) ติดกับ MBK Center


ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี

This site is registered on wpml.org as a development site.