thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โปรโมชั่น จำกัด

ABOUT COMPANY

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนบ เอ็ดดูเคชั่น โปรโมชั่น หรือไออีพี เป็นบริษัทแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศในเครือบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ ที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 40 ปี บรษัทไออีพีได้ก่อตั้งมาโดยผู้บริหารเดียวกันตั้งแต่ปี 1994 ไออีพีให้บริการโดยการควบรวมประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวและการศึกษาเข้ากับความเป็นมืออาชีพทางด้านการบริการ ทำให้เรามีจุดเด่นกว่าใครเพราะมีบริษัทแม่เป็นผู้วางแนวทาง ทำให้ไออีพีได้รับความไว้วางใจให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียนมายาวนานกว่า 20 ปี ไออีพีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศต่าง ๆ ดังนี้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และจีน และที่สำคัญ ไออีพีเป็นสมาชิกสมาคม TIECA ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือมาอย่างยาวนาน ไออีพีมีความมุ่งมั่นที่จะให้คำบริการด้านการให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษาต่อทุกระดับโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ เพราะเชื่อว่านักเรียนทุกคนลงทุนกับการศึกษาของเขาเพื่ออนาคตของเขา การให้บริการที่ดีที่สุดเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เป็นส่วนหนึ่งในอนาคตอันสดใสของนักเรียนทุกคน บริการของเราได้แก่

 • – การให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศทุกระดับ
 • – ให้คำปรึกษาสำหรับการปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในต่างประเทศ
 • – ให้บริการสมัครเรียนทุกระดับ
 • – จัดหาที่พักให้นักเรียน
 • – บริการทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน และรับส่งสนามบิน
 • – จัดโปรแกรมการเรียน และการท่องเที่ยวตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง
PROGRAM AND COUNTRY OFFERS
 • Language Program
 • High School
 • Language/ Summer Course
 • Undergrad/ Graduate
 • Australia
 • Canada
 • China
 • New Zealand
 • UK
This site is registered on wpml.org as a development site.