thenสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเวอร์ซีส์ สตั้ดดี้ ฮับ

ABOUT COMPANY

ศูนย์แนะแนวการศึกษาโอเวอร์ซีส์ สตั้ดดี้ ฮับ (Overseas Study Hub – OSH) ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร ศูนย์แนะแนวฯ ของเราเปิดให้บริการในปี 2556 โดยมีศูนย์แนะแนวฯ ประกอบกิจการจำนวน 2 สาขา โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ศูนย์แนะแนวการศึกษาโอเวอร์ซีส์ สตั้ดดี้ ฮับ ก่อตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารทุกท่านที่มีประสบการณ์ในการศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่เพียงเท่านั้น ผู้บริหารของเราทุกคนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางสายการศึกษา โดยมีวุฒิปริญญาบัณฑิต และครุศาสตร์มหาบัณฑิตทางการศึกษาทั้งสิ้น เราจึงเข้าใจในด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของนานาประเทศ รวมถึงการเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาเรียนของนักเรียนอย่างถ่องแท้ ที่สำคัญเราเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียน ความคาดหวังของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ศูนย์แนะแนวการศึกษาโอเวอร์ซีส์ สตั้ดดี้ ฮับ ยึดถือจรรยาบรรณการให้บริการแก่ผู้สมัครเรียนเป็นที่ตั้ง โดยเราจะแนะแนวสถาบันการศึกษา และความเหมาะสมของสถานที่ให้แก่ผู้สมัครตามปัจเจกบุคคล

การให้บริการของเรา ศูนย์แนะแนวการศึกษาโอเวอร์ซีส์ สตั้ดดี้ ฮับ ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ การสมัครเรียน ให้แก่นักเรียนของเราไปยังจุดหมายปลายทางหลากหลายประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ โดยให้บริการสมัครเรียนในหลักสูตรของการไปเรียนภาษา เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย (College) โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน นอกเหนือจากประเทศที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาโอเวอร์ซีส์ สตั้ดดี้ ฮับ ได้เปิดประเทศในสหภาพยุโรปอาทิเช่น ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ที่ได้มีสนธิสัญญาทางการศึกษาในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าไปศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

ศูนย์แนะแนวการศึกษาโอเวอร์ซีส์ สตั้ดดี้ ฮับ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ตอบสนองแก่นักเรียน ผู้ปกครองอย่างเต็มความสามารถและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากนี้ ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาโอเวอร์ซีส์ สตั้ดดี้ ฮับ ยังมีบริการรับยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก จัดกรุ๊ปทัวร์ไว้คอยบริการแก่ผู้ที่สนใจเช่นกัน

PROGRAM AND COUNTRY OFFERS
 • Language Program
 • High School
 • High School Exchange
 • Language/ Summer Course
 • Australia
 • Canada
 • Denmark
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Italy
 • New Zealand
 • Norway
 • Spain
 • Sweden
 • UK
 • USA
Member Contact Info
Member Social Info
This site is registered on wpml.org as a development site.